top of page

2017 Vice President: Guoxun Chen, Shu Wang

Vice President:  Jay Cao , Chaodong Wu

 

Chair of Membership and Communication Committee: Leslie Shen,Lingling XieDong Kong, Chun Yang (Pauline) Wu

 

Chair of Public Relationships Committee: Liang WangXinfu Guan

 

Chair of Award Committee: Xiang GaoShu Wang

 

Chair of Trainee/Student Committee: Ruopeng AnLing TaoWen-Hsing Cheng

 

Treasurer: Ling ZhaoShu WangJia Zhang.

Members of Board of directors: Leslie Shen, Liang Wang, Zhaoping Li, Hong Chen

 

 

bottom of page